skype wsh radom
rekrutacja online

Wsparcie w czasie pandemii!

Udostępnij

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu od początku pandemii COVID – 19, wspiera swoich Studentów, Wykładowców i Pracowników oraz ich bliskich. Od wiosny współpracujemy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Radomiu, który udziela wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia uzależnieniami.

Czas izolacji społecznej związany z pandemią sprzyja rozprzestrzenianiu się wielu problemów np.: z nadużywaniem alkoholu, sięganiem po środki psychoaktywne, narkotyki, dopalacze, antydepresanty oraz inne substancje łagodzące dolegliwości psychiczne oraz psychosomatyczne. Czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pozornie sprzyjający odpoczynkowi i obfitujący w ciepłe uczucia, dla wielu osób staje się okresem udręki emocjonalnej, dolegliwości fizycznych, cierpień duchowych. Widząc realny obszar zagrożeń, wychodzimy do Państwa z ofertą wsparcia i pomocy w zakresie radzenia sobie z trudnościami wywołanymi izolacją społeczną, niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, poczuciem pustki egzystencjalnej, lęku przed przyszłością i rozchwianiem emocjonalnym w teraźniejszości. Zachęcamy Państwa do włączenia się w projekt o nazwie: Wsparcie i psychoedukacja w czasie pandemii dla Studentów, Pracowników, Wykładowców WSH oraz ich Rodzin.

Zorganizowaliśmy kolejny cykl webinarów, dotyczących aktualnych i niebezpiecznych problemów, z jakimi borykamy się w czasie pandemii. Ufamy, że będzie to pozytywna odpowiedź środowiska akademickiego, które bierze odpowiedzialność samo za siebie i za tych, którzy ze swoimi problemami nie mogą sobie poradzić. Zaufaliśmy naszym Partnerom, którzy wspierają nasze działania od początku pandemii. Wspólnie podejmowaliśmy wiele akcji a wiele jest jeszcze przed nami. Wspólnie pokonamy epidemię i zminimalizujemy jej społeczne skutki. Zapraszamy na spotkania on-line, podczas których będziemy omawiać w sposób fachowy pojawiające się w naszym życiu problemy. Osobom, które będą potrzebowały głębszego, profesjonalnego wsparcia dajemy taką możliwość w instytucjach i organizacjach partnerskich. Będziemy dalej rozwijać i umacniać sieć wsparcia i psychoedukacji, tak długo jak będzie taka potrzeba.

Terminy webinarów on-line w Pracowni Psychologiczno – Pedagogicznej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu:

 21 grudnia 2020 roku godzina 18. 00 Jak wspierać (siebie) w czasie zarazy. Dr Małgorzata Artymiak, psycholog, Spotkanie będzie poświęcone pogłębieniu zrozumienia psychologicznych konsekwencji pandemii oraz adekwatnych oddziaływań wspierających zarówno innych, jak i siebie samych.

11 stycznia 2021 roku godzina 18. 00 Frustracja, lęk, smutek, złość – jak zaadaptować się do nowej rzeczywistości? Mgr Milena Durasiewicz. Psycholog, Każda zmiana bez zmiany przekonań to pozorna zmiana. Spotkanie poświęcone procesowi zmiany, jej trwałości, efektywności i odwadze jej podejmowania. Zmiana stanu swojego funkcjonowania emocjonalnego i społecznego „w czasie i po pandemii”, staje się koniecznością budzącą lęk.

18 stycznia 2021 roku godzina 19. 00 Gdzie szukać źródeł wsparcia i nowej nadziei odkrywając w sobie moc? Ks. Dr Mariusz Wilk, teolog, prawnik, duszpasterz akademicki, Poszukując źródeł nadziei często szukamy jej w sferze duchowej, w sferze relacji międzyludzkich i relacji z Bogiem. Duchowość człowieka, poczucie wspólnoty, opartej na wierze, nadziei i miłości tworzą silne więzi społeczne i dodają odwagi człowiekowi, często pogubionemu i wypełnionemu lękiem.

25 stycznia 2021 roku godzina 19. 00 Rozwój duchowy, jako warunek trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, pedagog, terapeuta uzależnień, coach. Sferą przesądzającą o trwałej trzeźwości, jakości życia w sytuacji choroby alkoholowej jest duchowość człowieka. Rozwijanie tej sfery i wzmacnianie więzi z samym sobą, innymi ludźmi i Bogiem, jest sposobem na poradzenie sobie z pustką egzystencjalną, jako przyczyną i efektem wszelkich form zniewolenia człowieka.

1 lutego 2021 roku godzina 18. 00 Jak radzić sobie z depresją, Prof. WSH dr Paweł Nowak, psycholog. Depresja jest jedną z chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Obecny czas, w którym w sposób szczególny doświadczamy izolacji i utraty więzi z bliskimi staje się pułapką umysłu, emocji i ciała. Stawiając czoła depresji, wchodząc w bogaty świat ludzkich przeżyć dajemy sobie szansę na lepsze jutro „w i po pandemii”

25 stycznia 2021 roku godzina 19. 00 Rozwój duchowy, jako warunek trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, pedagog, terapeuta uzależnień, coach. Sferą przesądzającą o trwałej trzeźwości, jakości życia w sytuacji choroby alkoholowej jest duchowość człowieka. Rozwijanie tej sfery i wzmacnianie więzi z samym sobą, innymi ludźmi i Bogiem, jest sposobem na poradzenie sobie z pustką egzystencjalną, jako przyczyną i efektem wszelkich form zniewolenia człowieka.

1 lutego 2021 roku godzina 18. 00 Jak radzić sobie z depresją, Prof. WSH dr Paweł Nowak, psycholog, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Depresja jest jedną z chorób cywilizacyjnych współczesnego świata. Obecny czas, w którym w sposób szczególny doświadczamy izolacji i utraty więzi z bliskimi staje się pułapką umysłu, emocji i ciała. Stawiając czoła depresji, wchodząc w bogaty świat ludzkich przeżyć dajemy sobie szansę na lepsze jutro „w i po pandemii”.

15 lutego 2021 roku o godzinie 18.00 Zrozumieć lęk Mgr Ewelina Mleczkowska, psycholog, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Sytuacja, w której się obecnie znajdujemy stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, ogranicza możliwości planowania i generuje poczucie braku wpływu. Wszystko to może wywoływać w nas strach a nawet lęk. Po co nam strach? Dlaczego nie można bez niego żyć? Czym strach różni się od lęku? Jak skutecznie radzić sobie z lękiem nie tylko w sytuacji pandemii? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będziemy poszukiwać w trakcie tego spotkania.

24 lutego 2021 roku Jak sobie radzić z agresją, Mgr Paulina Wasilewska, Psycholog, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Instytut Integralnego Rozwoju w Radomiu. Jednym z dominujących problemów społecznych w XXI wieku jest agresja. Brak umiejętności wielu osób w zakresie właściwego jej kanalizowania, sprawia, że dokonują oni aktów destrukcji w swoim otoczeniu. Swoim zachowaniem ranią osoby najbliższe, domowników, współpracowników, znajomych i przyjaciół. Bywa jednak i tak, że agresja ukierunkowuje się do wewnątrz, prowadząc do prób samobójczych. Podczas webinaru podejmiemy próbę zaprezentowania skutecznych sposobów radzenia sobie z agresją.

3 marca 2021 roku Jak radzić sobie z przemocą domową w czasie pandemii, Mgr Maja Trojanowska, psycholog, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej, Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu, WSH w Radomiu. Według danych jakie podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w okresie pandemii wzrosła znacznie liczba przypadków przemocy domowej. W naszym regionie potwierdzają wspomniane zjawisko dane Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu (debata publiczna WSH 21 stycznia 2021 roku). Izolacja, w opinii psychologów, specjalistów pracy z rodziną, kuratorów sądowych, sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Spotkanie poświęcone będzie psychologicznym mechanizmom pozostawania w krzywdzącej relacji, wspólnie z uczestnikami webinaru omówione zostanie pojęcie przemocy domowej a także formy i procedury pomocy osobom doświadczającym krzywdy w środowisku rodzinnym.

 

 

Partnerzy projektu – tam znajdziesz pomoc psychoterapeutyczną i wsparcie

 Ośrodek Terapii Uzależnień w Radomiu – tel. 608 206 472

Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu – tel. 692430795

Instytut Integralnego Rozwoju w Radomiu – tel. 48 362 10 11

 

Koordynator projektu

Prof. WSH. dr Andrzej Gołębiowski

Kontakt: agolebiowski@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x