skype wsh radom
rekrutacja online

O kształtowaniu tolerancji 

Udostępnij

W dniu 21.01.2021 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, w formie wideo konferencji, odbyła się debata nt.: „Czynniki warunkujące kształtowanie postaw   tolerancji   w  społeczeństwie –  działania przeciwstawne dyskryminacji i nierównemu traktowaniu. Podczas debaty wybitni specjaliści zaprezentowali teoretyczne i praktyczne aspekty tolerancji i nietolerancji w otaczającym nas świecie oraz podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jakie czynniki mają wpływ na kształtowani społecznej otwartości na różnorodności. W trakcie spotkania podejmowany był również problem – czy brak tolerancji jest równoznaczny z dyskryminacją i czy granica pomiędzy tymi terminami jest w praktyce możliwa do uchwycenia.

W swoim wystąpieniu, społeczny psycholog prof. WSH dr Leszek Mellibruda, omówił tendencje zmian społecznych w obszarze tolerancji, przedstawił polskie uwarunkowania w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej, a ponadto omówił wyniki przeprowadzonych, wraz ze studentami WSH badań, w których respondenci wypowiadali się między innymi na temat cech osobowych odpowiedzialnych za reakcje tolerancyjne, sposobów działań w budowaniu postaw tolerancyjności i przeciwdziałania dyskryminacji. Poruszony został w nich również okres pandemii – izolacji społecznej i jej wpływ na zachowania społeczne związane z tolerancją.

Kolejny ekspert, dr Zenon Romanek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony praw człowieka, omówił problem poszanowania godności człowieka w kontekście polityki równego traktowania. Wyjaśniał między innymi czym według prawa jest godność człowieka, rozgraniczając godność osobistą od osobowej, która jak podkreślił, ma wiele wspólnego z honorem i zależy ona od nas samych. Zwrócił uwagę na regulacje prawne, nakładające na funkcjonariuszy policji obowiązek poszanowania godności ludzkiej.

Następnie mec. Rafał Tabaka przytoczył przykłady regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści, dając przykłady z własnej praktyki adwokackiej, poziomu skuteczności mechanizmów ochrony obywateli przed mową nienawiści i  dyskryminacją na różnym podłożu. Podkreślił, iż w wielu przypadkach Kodeks Karny wymaga modyfikacji, w kierunku surowszych kar. Dla przykładu, przewiduje on za tego typu przestępstwo, typową karę pozbawienie wolności do lat 2, co w praktyce przekłada się na umarzanie sprawy lub wyrok w zawieszeniu.

            Pani dr Urszula Młodziejowska-Seredyn – prawnik z wykształcenia, w swym wystąpieniu odnośnie granic tolerancji w mediach społecznościowych słusznie podkreśliła, iż współczesne media są potęgą i niezbędna jest ich kontrola, która nie ma nic wspólnego z ograniczaniem swobód obywatelskich. Omówiła również wyniki przeprowadzonych z udziałem studentów badań, z których jasno wynika, iż znamienita większość społeczeństwa spotkała się z mową nienawiści w mediach. Podkreśliła jednak, że rozróżniać należy granice pomiędzy mową nienawiści a konstruktywną krytyką. Dodała również, że należy zachować powściągliwość w komentarzach, gdyż „na drugim końcu komentarza jest zawsze jakiś człowiek”.

            Kolejnym ekspertem, który zabrał w debacie głos był dyrektor radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pan mgr Włodzimierz Wolski. Poruszył niezmiernie ważny problem, jakim jest dyskryminacja kobiet w wyniku przemocy domowej. Stwierdził,  iż w jego 20-to letnim stażu pracy w ośrodku odnotowano ponad 35 tys. spraw dotyczących przemocy. Dokonał oceny mechanizmów prawnych chroniących ofiary przemocy, uznając je w pełni za właściwe (surowe kary dla sprawców przemocy, wielość mechanizmów ochronnych), jednak z pewnym niedowierzaniem zaznaczył, że jest to wciąż bardzo powszechne zjawisko.

            Potwierdził to w swoim wystąpieniu kolejny prelegent, Pan mgr Michał Nowak – kurator sądowy, zajmujący się problemami małoletnich i nieletnich. Zaakcentował, iż w jego praktyce zawodowej, najczęstszymi przypadkami są ofiary przemocy domowej. Odniósł się również do zjawiska hejtu, który jest następstwem, tzw. stygmatyzmu docelowej ofiary, a efektem końcowym wycofanie społeczne, utrata pewności siebie, odtrącenie przez rówieśników, a następnie załamanie psychicznie, bądź depresja.

            Debata pozwoliła uczestnikom uporządkowanie wiedzy w obszarze bardzo trudnej i społecznie ważnej problematyki, jaką jest nietolerancja i dyskryminacja. Każdy z uczestników miał możliwość zabrania głosu  – zadania pytania, a zadawane pytania uzyskiwały zadawalające odpowiedzi.

Debata odbyła się w ramach Akademii Otwartej Online.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x