skype wsh radom
rekrutacja online

Metodologiczne podstawy badań

Udostępnij

W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyły się Warsztaty metodologiczno – szkoleniowe dla Wykładowców i Studentów WSH w Radomiu. Tematem, trzecich już, w tym roku akademickim, warsztatów podnoszących kompetencje badawcze środowiska akademickiego były: Metodologiczne podstawy badań w naukach społecznych. Warsztaty poprowadził Prof. WSH. dr hab. Andrzej Słomka.

Warsztaty przeprowadzone zostały w formie online. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy naukowo – dydaktyczni, prowadzący seminaria dyplomowe oraz studenci. Podczas warsztatu Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na proces badawczy towarzyszący pianiu pracy dipolowej. Tematyka warsztatu objęła całą procedurę badawczą od koncepcji formułowania tematu badań do właściwej adiustacji tekstu pracy. W wielu miejscach Prowadzący akcentował społeczną użyteczność prowadzonych badań, zwłaszcza w kontekście przyjętego w Uczelni profilu kształcenia. Ważnym elementem, na który zwrócono uwagę w prezentacji, jest potrzeba rozróżniania badań na potrzeby prac licencjackich, w stosunku do prac magisterskich. Nie bez znaczenia, są w tym kontekście kompetencje badawcze, jakie posiadają studenci na każdym z poziomów kształcenia.

Prace magisterskie powinny charakteryzować się pogłębioną refleksją metodologiczną, większą ilością zastosowanych metod badawczych, większą populacją grup badawczych i znacznie szerszymi odniesieniami do dorobku naukowego w przedmiocie badań anonsowanych tematem pracy. Warto zasygnalizować, iż w środowisku społecznym ciągle wzrasta zapotrzebowanie na rzetelne i pogłębione badania w obszarze nauk społecznych. Podejmowane projekty badawcze w środowisku akademickim stanowią swego rodzaju odpowiedź na te potrzeby, które najczęściej wiążą się z potrzebą podnoszenia jakości usług społecznych wobec określonych jednostek i środowisk. Dla przykładu wymieńmy choćby: potrzeby diagnozowania problemów społecznych w gminach, podnoszenie jakości pracy dydaktycznej w szkole, dostosowanie usług społecznych organizacji społecznych dla rodzin oraz wiele innych. Warsztaty metodologiczne stanowią, zatem ważny element nie tylko w procesie doskonalenia kompetencji badawczych w środowisku akademickim, ale stanowią wyraz dbałości o zaspakajanie potrzeb społecznych w znacznie szerszym kontekście.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x