skype wsh radom
rekrutacja online

Rodzina szkołą dojrzałości dziecka

Udostępnij

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbył się cykl warsztatów na temat Rodzina szkołą dojrzałości dziecka. Przeprowadzone zostały w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w wirtualnej przestrzeni Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Warsztaty są realizowane w ramach partnerstwa WSH w Radomiu i Stowarzyszenia „Słoneczny Dom” w Radomiu. Warsztaty profilaktyczne Krok do przodu po lepsze jutro, są elementem projektu naukowo – badawczego o charakterze rozwojowym z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego i stanowią przykład dobrych praktyk w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Warsztaty poprowadziła mgr Mirosława Grzeszczyk – pedagog psychoterapeuta uzależnień, reprezentująca Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i  Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym.

5 grudnia 2020 roku odbył się pierwszy warsztat pt.  Z dzieckiem w świat emocji – komunikacja bez przemocy w ramach cyklu spotkań Rodzina szkołą dojrzałości dziecka. W ramach powyższego spotkania poruszona została problematyka emocji oraz ich  adaptacyjnych i nieadaptacyjnych sposobów regulacji. Omówione zostały potrzeby dzieci oraz możliwe reakcje emocjonalne w przypadku braku ich zaspokojenia. W trakcie trwania warsztaty były fascynujące dyskusje grupowe, a także pojawiło się wiele niezwykłych refleksji dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci. Zrozumienie potrzeb i emocji ujawniających na danych etapie rozwojowym jest kluczem w procesie komunikacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

6 grudnia 2020 roku odbył się drugi warsztat pt. Bariery w komunikacji międzypokoleniowej w rodzinie problemem alkoholowym  w ramach cyklu spotkań Rodzina szkołą dojrzałości dziecka. W ramach powyższego warsztatu zostały poruszanie niezwykle istotne tematy. Spotkanie miało charakter psychoprofilaktyczny z elementami psychoedukacji. Omówiona została problematyka uzależnienia od alkoholu. Szczególną uwagę poświęcono psychologicznym konsekwencjom problemu alkoholowego w rodzinie. Poruszono także kwestie współuzależnienia – uzależnienie jako choroba całego systemu. Zaprezentowano również negatywne konsekwencje uzależnień wpływające zarówno na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne całej rodziny. Omówiono także zależności pomiędzy występowaniem chorób psychosomatycznych jak również  tendencji do somatyzacji a problemem alkoholowym w rodzinie Podkreślono także rolę psychoterapii i grup homogenicznych w leczeniu powyższych trudności.

12 grudnia 2020 roku odbył się trzeci warsztat pt. Podstawy realistycznego wychowania dziecka – dojrzewanie w przestrzeni praw i obowiązków rodzinnych w ramach cyklu spotkań Rodzina szkołą dojrzałości dziecka Był to interaktywny warsztat dydaktyczno-szkoleniowy. W trakcie spotkania była żywa dyskusja grupowa dotycząca aspektów wychowania dzieci. Jednym z zagadnień omawianych był „symboliczny klaps jako kara dla dziecka – stosować czy nie stosować”. Studenci chętnie wyrażali swoje opinie uwzględniając aspekty pedagogiczne jak również psychologiczne.

13 grudnia 2020 roku odbył się czwarty warsztat pt. Przerwać cykl przemocy – psychoterapia ofiar przemocy domowej w ramach cyklu spotkań Rodzina szkołą dojrzałości dziecka. Był to warsztat metodyczno-szkoleniowy, w którym poruszono problematykę przemocy. Jedną z metod aktywizujących studentów była burza mózgów, w której to omówiono najważniejsze słowa klucze powiązane z przemocą. Poruszono rolę oprawcy, ofiary, dokonano ich charakterystyk pod względem profilu psychologicznego. Omówione zostały także rodzaje przemocy oraz jej  psychologiczne konsekwencje. Przedstawiono także rolę psychoterapii i psychotraumatologii w leczeniu powyższych trudności. Zaprezentowano również możliwe formy pomocy w ramach działania różnych instytucji. Omówiono także procedury związane z Niebieską Kartą.

Na koniec ostatniej części warsztatu z cyklu Rodzina szkołą dojrzałości dziecka studenci mieli możliwość zadawania pytań jak również podzielenia się własnymi refleksjami. Prowadząca warsztaty oraz Koordynator Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu podsumowały wszystkie cztery części powyższych spotkań. Poruszona problematyka jest niepodważalnie  istotna  i warto kontynuować tego typu działania, które mają charakter psychoprofilaktyczny połączony z elementami psychoedukacji.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x