skype wsh radom
rekrutacja online

Kultura prawna Islamu

Udostępnij

W dniu 6 grudnia 2020 roku  w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu wysłuchaliśmy wykłada międzynarodowego pt.:Kultura prawna Islamu i sekularyzacja prawa muzułmańskiego. Gościem była Mgr Ivana Uhliarová, MBA. Religioznawca, doktorantka Uniwersytetu w Pardubicach – Republika Czeska. Wykład zgromadził ponad 70 osób, studentów i wykładowców WSH w Radomiu oraz zaproszonych gości.

Tytułem wprowadzenia Prelegentka zapoznała słuchaczy z życiem i działalnością Mahometa oraz podstawowymi założeniami Islamu. Wskazała na istniejące odłamy w religii Islamu, obecne od wielu wieków oraz na radykalne odłamy, powstające na gruncie tradycji zakorzenionej w nauczaniu Proroka. W dalszej części wykładu poroszone zostały kwestie Koranu i zawartych w nim przepisów konfrontowanych z prawem cywilnym. Teologia Islamu stoi w radykalnej sprzeczności z prawem cywilnym wielu państw. Wspomniana sprzeczność dotyczy wielu obszarów życia społecznego, takich jak: monogamia, małżeństwa z osobami nieletnimi, dziedziczenie, prawo karne. Prawa religijne Islamu, przenikają się w krajach muzułmańskich z prawem cywilnym, ale jednocześnie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Na tym tle dochodzi do wielu konfliktów, zarówno na gruncie sporów prawnych, jak i w życiu społecznym państw, w których zamieszkuje wielu imigrantów z krajów muzułmańskich. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w przyjętej rezolucji uznało prawo Koranu, jako niezgodne między innymi z zasadami praw i wolności człowieka, konwencji o prawach dziecka, zasadami demokracji.

Pani Ivana Uhliarová, wskazywała na przykłady sekularyzacji prawa Islamu, które coraz bardziej liberalizuje swoje przepisy w odniesieniu do wielu kwestii obyczajowych, małżeńskich, prawa spadkowego, prawa karnego. Ma na to wpływ mieszanie się kultur wielu krajów, gdzie Muzułmanie stanowią mniejszość etniczną i religijną. W samym Islamie pojawiają się nurty reformatorów, otwartych na prądy laicyzacji prawa, oddzielania spraw religijnych od prawa państwowego. Jest wielu zwolenników idei państwa świeckiego, prawa niezależnego od religii i tradycyjnych nurtów radykalnego Islamu. Przyczynia sie do tego między innymi swoboda wyznawania Islamu w wielu krajach Europy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w sposobie ubierania się kobiet muzułmanek, jedzenia, prawa bankowego i wielu innych. Liberalne podejście do kwestii religijnych powoduje, że rdzenny Islam nie jest już tak radykalny, jak kiedyś. Choć i obecnie nie brakuje fanatyków religijnych owładniętych ideami obrony podstawowych tez Islamu pierwotnego za wszelką cenę i wszelkimi metodami z terroryzmem włącznie.

W trakcie wykładu pojawiło się szereg pytań i problemów, które będą dyskutowane na kolejnych spotkaniach dotyczących anonsowanej tematyki.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x