skype wsh radom
rekrutacja online

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Udostępnij

W dniach 16 – 22 listopada 2020 roku Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  oraz Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej BCC organizowała cykl wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem Przedsiębiorczy student – twórczy absolwent

Tegoroczną edycję ŚTP, zorganizowaliśmy w partnerstwie z Radomską Lożą BCC, Agencją Kreatywną Noble Brand oraz Regionalnym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu i przy wsparciu Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. Wszystkie wydarzenia zorganizowaliśmy w formie zdalnej z uwagi na sytuację pandemii w naszym kraju. Zorganizowanie wykładów, warsztatów, dyskusji, debat i seminariów w formie on – line, pozwoliło na zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i bezpośredni udział w wydarzeniach wielu osób z naszego regionu. Każdego dnia w warsztatach i debatach brało aktywny udział średnio 80 osób, reprezentujących różne środowiska regionu radomskiego. ŚTP w WSH gromadził świat lokalnych przedsiębiorców, studentów, młodych ludzi marzących o założeniu własnej działalności gospodarczej. Podczas dyskusji było miejsce na wymianę myśli i doświadczeń w wielopokoleniowym wymiarze.

Pierwszego dnia odbył się warsztat, prowadzony przez Panią dr Ewelinę Markowską pt. Jak założyć własną firmę. W sposób praktyczny, krok po kroku uczestnicy warsztatu zapoznali się z procedurami związanymi z założeniem własnej firmy. Wypełniali dokumenty niezbędne dla zarejestrowania własnej firmy, czy uruchomienia jednoosobowej działalności gospodarczej – bardzo popularnej formy aktywności zawodowej w naszym kraju.

Drugiego dnia, na bazie pomysłu na „własny biznes”, Pani mgr Anna Słopiecka z Agencji Kreatywnej NobleBrand, uczyła uczestników, budowania marki osobistej. Marka osobista, stanowi istotny element każdej firmy i każdej osoby, która chce być rozpoznawalna na otwartym rynku pracy. Słuchacze wykazali się niezwykłą kreatywnością w obszarze poszukiwania własnych parametrów tożsamościowych, stanowiących swego rodzaju identyfikację z marką osobistą i marką firmy oraz odróżniającą ich od „reszty świata”.

Inspiracje z tego dnia zostały skonkretyzowane podczas spotkania z Panią mgr Iwoną Paszkiewicz, która trzeciego dnia ŚTP poprowadziła warsztat na temat, Pomiędzy biznesem a szczęściem. Pani Iwona jest przedsiębiorcą, Prezesem Fundacji follow Me. W swoim wystąpieniu Pani Iwona nawiązała do społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelegentka uczyła, w jaki sposób godzić biznes i szczęście. Podpowiadała, w jaki sposób budować własny biznes, łącząc go z działalnością społeczną, charytatywną i rozwojem osobistym. Warsztat zwłaszcza dla ludzi młodych był rodzajem wchodzenia w przygodę własnego rozwoju osobistego przynoszącego radość, poczucie pełni, szczęście i pieniądze. To niezwykłe doświadczenie bycia szczęśliwym przedsiębiorcą swoje dopełnienie znalazło w czwartym dniu wydarzeń.

Pani mgr Katarzyna Wielocha, przedsiębiorca, Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej, poprowadziła warsztat i dyskusję grupową na temat: Nowoczesna sprzedaż – czyli jak sprawić by klient płacił ci z radością. Spotkanie miało charakter szkolenia trenerskiego. Sprzedaż produktów i usług, symulacyjnej firmy, założonej w grupach uczestników okazała się wyzwaniem niezwykle twórczymi inspirującym. Twórcze pomysły słuchaczy przełożyły się na zbudowanie takich firm, jak: sklep muzyczny „Nutka”, mydlarnia z natury, oraz kilka innych.

Zwieńczeniem ŚTP w WSH było spotkanie dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ostatniego dnia. W spotkaniu wzięło udział kilkoro ekspertów, zajmujących się Ekonomią Społeczną w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Kolejno głos zabrali: Mgr Anna Słopiecka, Loża Radomska BCC, Klaudia Kołodziejczyk, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, prezentując temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu w regionie radomskim. Prezentacja Fundacji Studenckie Forum BCC i jej działalności w Radomiu. Następnie, Mgr Agnieszka Sekulska, reprezentująca, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej omówiła zagadnienie, Ekonomia społeczna w praktyce. Wskazała na wielość organizacji Trzeciego Sektora i przedsiębiorstw działających jako podmioty ekonomii społecznej. Z zadowoleniem słuchacze przyjęli zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem i oferowane wsparcie merytoryczne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Przykładem dobrych praktyk ekonomii społecznej odpowiedzialności biznesu, jest funkcjonowanie Fundacji Radom Arte, o której opowiadały, Dr Małgorzata Potocka, dyrektor  Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i mgr Agnieszka Kołodyńska – Iglesias,  Prezes Fundacji Radom Arte. Prelegentki zachęcały do świadomego wspierania kultury przez lokalny biznes i przedsiębiorców. W końcowym wystąpieniu dnia, Mgr Agata Ługowska, wygłosiła referat na temat: W poszukiwaniu modelu współpracy na rzecz rozwoju usług społecznych na przykładzie subregionu siedleckiego. Szanse i wyzwania dla podmiotów ekonomii społecznej. Pani Agata, reprezentowała, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas. Wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie i stanowiło inspirację do podobnych przedsięwzięć w innych regionach Mazowsza. Wydaje się, że ostatnie lata są szczególnie obfitujące w powstawanie Organizacji Społecznych, działających w obszarze usług społecznych na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób spychanych na margines życia społecznego. Podsumowując ostatni dzień ŚTP i całość wydarzeń, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, zabrał głos na temat, Uczelnia społecznie odpowiedzialna – przykłady dobrych praktyk akademickich. Uczelnia, tak jak każda inna firma, czy organizacja ma świadomość swojej odpowiedzialności społecznej. Kształcąc studentów WSH przywiązuje wagę nie tylko do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia, podnoszenia jakości nauczania ale również dba o to aby oferowane kierunki studiów były odpowiedzią na potrzeby otwartego rynku pracy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości stał się okazją do spotkania ludzi nauki i świata biznesu. Był miejscem integracji myśli i poglądów naukowców z doświadczeniami praktyków, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Kolejna edycja za rok – będziemy poszukiwać wówczas odpowiedzi na pytania, które przyniesie rzeczywistość gospodarcza, naukowa i społeczna „po lub w pandemii”.

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x