skype wsh radom
rekrutacja online

Egzaminy dyplomowe i obrony prac na Wydziale Nauk Społecznych!

Udostępnij

Czerwiec to miesiąc, który w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, co roku obfituje w obrony i egzaminy dyplomowe. Tym razem zamiast spotkania z komisją w murach Uczelni, studenci WSH bronili się online! Sprawdźcie, na których kierunkach WNS oraz komu z waszych kolegów i koleżanek warto pogratulować dyplomu i tytułu!!!


Kierunek Pedagogika, Studia Licencjackie 

(Egzaminy Dyplomowe )

W dniach 12, 14 i 15 czerwca 2020 roku Na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się egzaminy dyplomowe na Kierunku Pedagogika Studia I stopnia – licencjackie. W tych dniach 56 studentów z tytułem: licencjat z pedagogiki na specjalnościach Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja opuściło mury Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. W tym roku akademickim studenci kierunku Pedagogika nie przygotowywali prac licencjackich, stąd egzamin wyglądał nieco inaczej niż zwykle. Studenci prezentowali własne osiągnięcia wyniesione z toku praktyk zawodowych, przygotowywane pod kierunkiem Prof. WSH dr Andrzeja Gołębiowskiego.

Podczas egzaminu dyplomowego, studenci mogli wykazać się znajomością środowiska pracy nauczycieli, projektem rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych. Dla przykładu można wymienić: pomoc dzieciom niepełnosprawnym w szkole, wsparcie pedagogiczne rodzin dysfunkcjonalnych, zadania psychologa i pedagoga w profilaktyce uzależnień, realizację zajęć pozalekcyjnych w sposób twórczy i integrujący społeczność lokalną. Studenci odpowiadali też na dwa, wylosowane przez siebie pytania z zakresu pedagogiki ogólnej i studiowanej specjalności. Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, egzaminy dyplomowe odbyły się w formie online. Pozwoliło to wszystkim studentom w sposób bezpieczny ukończyć studia, nawet tym, którzy przebywali w tych dniach na kwarantannie.

W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się: Przewodniczący komisji, Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska oraz członkowie komisji: Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Prof. WSH dr Paweł Nowak, dr Krzysztof Linowski i dr Wioletta Budny. Funkcję sekretarza komisji egzaminacyjnej pełniła Pani mgr Agnieszka Kopyt. 

 


Kierunek Psychologia , Studia Licencjackie 

(Egzaminy Dyplomowe)  

W dniach 17 i 18 czerwca 2020 roku Na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się egzaminy dyplomowe na Kierunku Psychologia Studia I stopnia – licencjackie. Do egzaminu przystąpiło 46 studentów, którzy z tytułem licencjat z psychologii ukończyli studia na specjalności Psychologia Kliniczna. W tym roku akademickim studenci kierunku Psychologia nie przygotowywali prac licencjackich, koncentrując się na prezentacji konkretnych rozwiązań praktycznych, z jakimi spotykali się podczas praktyk studenckich.

Studenci prezentowali własne osiągnięcia wyniesione z toku praktyk zawodowych, przygotowywane pod kierunkiem Prof. WSH dr Pawła Nowaka. Podczas egzaminu dyplomowego, studenci mogli wykazać się znajomością środowiska pracy psychologa w różnych kontekstach zawodowych. Wśród wielu tematów stanowiących przedmiot egzaminu dyplomowego, znalazły się zagadnienia z obszaru: szkoły, gabinetów psychoterapii, pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracy psychologa w szpitalu, wsparcia psychologa adresowanego do młodzieży niedostosowanej społecznie, pomocy psychologicznej osobom starszym, chory, samotnym oraz wiele innych. Studenci odpowiadali również na dwa, wylosowane przez siebie pytania z zakresu psychologii ogólnej i studiowanej specjalności. Zachowując zasady bezpieczeństwa właściwe dla czasu epidemii, wszystkie egzaminy odbyły się w formie zdalnej.

W składzie komisji egzaminacyjnej znaleźli się: Przewodniczący komisji, Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski oraz członkowie komisji: Prof. WSH dr Paweł Nowak i dr Grażyna Fabiszewska. Funkcję sekretarza komisji egzaminacyjnej pełniła Pani mgr Agnieszka Kopyt. 

 

Obrony Prac Magisterskich, Kierunek Pedagogika 

Na Wydziale Nauk Społecznych w dniach 19 i 23 czerwca 2020 roku na Kierunku Pedagogika Studia II stopnia odbyły się obrony prac dyplomowych. Do grona absolwentów Pedagogiki dołączyło 65 studentów z tytułem magistra na specjalnościach Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. W gronie absolwentów znaleźli się również specjaliści nowej specjalności: Pedagogika Społeczna i Terapia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Podczas egzaminu dyplomowego, połączonego z obroną pracy magisterskiej, studenci prezentowali przygotowywane prace dyplomowe, odpowiadali na pytania Promotora oraz wylosowane przez siebie pytania z zakresu pedagogiki ogólnej i studiowanej specjalności. Po raz pierwszy w historii Uczelni obrony prac magisterskich odbyły się w formie online.

Promotorami prac byli: Prof. WSH dr hab. Andrzej Słomka, Prof. WSH dr Elżbieta Kielska, Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska i Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski. Rolę Recenzentów prac magisterskich Dziekan Wydziału Nauk Społecznych zaprosił powierzył Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Słomce, Prof. WSH dr Agnieszce Sadowskiej i dr Krzysztofowi Linowskiemu.

Przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych byli: Dziekan i Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych. Funkcję sekretarza komisji egzaminacyjnej pełniła Pani mgr Agnieszka Kopyt. 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x