skype wsh radom
rekrutacja online

Kurs na Inspektora Danych Osobowych w WSH!

Departament Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Polska Agencja Ochrony Danych zaprasza na 3- modułowy kursem Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczelnia proponuje cykl jednodniowych szkoleń kompleksowo przygotowujących Inspektorów Ochrony Danych, niebędących z wykształcenia prawnikami bądź informatykami do pełnienia zadań wynikających z RODO. Na każdym spotkaniu omawiane będą odrębne zagadnienia, dzięki czemu uczestnicy pragnący zostać IOD, a nie posiadający wykształcenia, dowiedzą się jak zorganizować swoją pracę, zaś praktykujący Inspektorzy oraz inne osoby odpowiadające za ochronę danych na tożsamych stanowiskach poszerzą i zaktualizują swój obecny warsztat.

 

CEL I ZAKRES

Proponujemy Państwu cykl jednodniowych szkoleń kompleksowo przygotowujących Inspektorów Ochrony Danych niebędących z wykształcenia prawnikami bądź informatykami do pełnienia zadań wynikających z RODO. Na każdym spotkaniu omawiane będą odrębne zagadnienia. Dzięki temu uczestnicy pragnący zostać IOD, a nie posiadający wykształcenia, o którym mowa powyżej, dowiedzą się jak zorganizować swoją pracę, zaś praktykujący Inspektorzy oraz inne osoby odpowiadające za ochronę danych na tożsamych stanowiskach poszerzą i zaktualizują swój obecny warsztat.

ODBIORCY
Inspektorzy Ochrony Danych oraz inne osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.


MODUŁ I: PODSTAWY I ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Radom, 10 grudnia 2019 r.
UL. TRAUGUTTA 61A
GODZ. 09-15.00

CEL I ZAKRES
Prezentacja podstaw prawnych ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zasad i praw ujętych w RODO.

PROGRAM

 1. Podstawowe akty prawne (RODO i ustawa o ochronie danych osobowych).
 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczony cel przetwarzania,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość danych,
 • ograniczone przechowywanie,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.
 1. Przetwarzanie danych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych
 • warunki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych,
 • privacy by design i privacy by default,
 1. Obowiązek informacyjny i prawa osób
 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczonego przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu.
 1. Udostępnianie danych osobowych
 • weryfikowanie wniosków o udostępnienie danych,
 • przygotowywanie odpowiedzi,
 • prowadzenie rejestru udostępnień.
 1. Powierzenie danych osobowych
 • różnica między powierzeniem a udostępnieniem
 • konstrukcja umowy powierzenia.
 1. Transfer danych do państwa trzeciego.
 2. Certyfikacja, skargi, naruszenia, incydenty i administracyjne kary pieniężne

 

CENA: 300 ZŁ (CENA przy zakupie trzech modułów 750 zł, przy zakupie dwóch modułów 500 zł)


MODUŁ II: STATUS, ROLA I ZADANIA IOD W ORGANIZACJI
Radom, 14 stycznia 2020 r.

CEL I ZAKRES
Prezentacja statusu, roli, zadań i sposobu ich wykonywania przez Inspektora Ochrony Danych.

PROGRAM

 1. Status IOD w organizacji.
 • relacja z najwyższym kierownictwem,
 • współpraca z pracownikami Administratora,
 • zespół IOD.
 1. Powołanie IOD.
 2. IOD na etacie vs outsourcingowy IOD
 • różnice w funkcjonowaniu w organizacji,
 • organizacja pracy.
 1. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji IOD.
 2. Współpraca IOD z organem nadzorczym
 • składanie zapytań,
 • informowanie o naruszeniach,
 • obowiązki podczas kontroli organu nadzorczego
 1. Szkolenia i sprawdzenia (kontrola)
 • szkolenie się IOD,
 • szkolenie przez IOD kadry pracowniczej,
 • sprawdzenia zapowiedziane i niezapowiedziane.
 1. Zabezpieczenia
 • fizyczne,
 • osobowe,

CENA: 300 ZŁ (CENA przy zakupie trzech modułów 750 zł, przy zakupie dwóch modułów 500 zł)


MODUŁ III: BUDOWANIE DOKUMENTACJI ODO ORAZ TZW. DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ
Radom, 28 stycznia 2020 r.

CEL I ZAKRES
Prezentacja tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz innych regulacji w organizacji wraz z załącznikami, w których powinny znaleźć się odniesienia do stworzonego systemu bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM

 1. Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • upoważnienia do przetwarzania danych,
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • regulamin użytkowania zew. nośników informacji,
 • procedura informowania o naruszeniach,
 • powierzenie oraz udostępnianie danych.
 1. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • procedura nadawania uprawnień,
 • procedura rozpoczynania, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie,
 • zabezpieczenia informatyczne.
 1. Regulamin Ochrony Danych Osobowych.
 2. Regulamin Pracy
 • ochrona danych osobowych jako podstawowy obowiązek pracowniczy,
 • informacja o prowadzeniu monitoringu.
 1. Regulamin Organizacyjny
 • informacje o stworzonym systemie bezpieczeństwa informacji,
 • schemat organizacyjny zakładający IOD/Specjalistę.
 1. Regulamin Wynagradzania
 • premie i kary za prawidłowe/nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
 1. Polityka Kadrowa
 • klauzule informacyjne dla kandydata i pracownika,
 • przetwarzanie danych w HR.
 1. Instrukcja Kancelaryjna
 • obieg danych osobowych w przypadku korespondencji papierowej.
 1. Plany Ciągłości Działania.

 

CENA: 300 ZŁ (CENA przy zakupie trzech modułów 750 zł, przy zakupie dwóch modułów 500 zł)


PROWADZĄCY

Paweł Waniek

Inspektor Ochrony Danych, wykładowca akademicki studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu – kierunek: Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji” oraz Kierownik Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w Radomiu w 2017 r. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z przedmiotowego zakresu, także w roli prelegenta (m.in. konferencje: III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos oraz szkolenia realizowane we współpracy z WSH w Radomiu, Polską Agencję Ochrony Danych czy Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej). Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod patronatem GIODO (obecnie UODO).

 


IOD program studiów i warunki uczestnictwa
ZAPISY: formularz zgłoszeniowy
ul. Traugutta 61A
tel. 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x