skype wsh radom
rekrutacja online

NOWOŚĆ – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie!

Udostępnij

Oferta Edukacyjna Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu stale się powiększa! Miło nam poinformować, że w dniu 23 maja Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nasza Uczelnia otrzymała pozytywną ocenę i możliwość prowadzenia kształcenia na kierunku Pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie). Przyszłym pedagogom zapewniamy interdyscyplinarny program edukacji oraz zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III

Od 1.10.2019 r.  w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów; rozdział 3, § 8, pkt 9, studia dające uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkól podstawowych mogą być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie! Zgodnie z tym wymogiem, Wyższa Szkoła Handlowa będzie prowadziła kształcenie na kierunku pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna w formie studiów jednolitych –  5-letnich (10 semestrów ukończone z tytułem magistra!)

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania profesjonalnej  i efektywnej pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, zarówno  w zakresie planowania pracy, jej organizowania, prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak   i ewaluacji.  W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności pracy z dziećmi w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nabywają pogłębionych kompetencji społecznych, niezbędnych w działalności zawodowej i społecznej. Uzyskują kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). Szczególnie cenne jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych.

Program studiów ukierunkowany jest na efekty i ma charakter interdyscyplinarny, łączy różne dyscypliny naukowe: pedagogikę (dyscyplina dominująca), psychologię, filozofię, historię, naukę o komunikacji społecznej i mediach, a także uwzględnia treści związane językoznawstwem, socjologią, naukami o zdrowiu, metodologią badań społecznych itp. Umożliwia to studentom zdobycie niezbędnych kwalifikacji oraz poznanie specjalistycznych narzędzi, celem wykorzystania ich w praktyce.

Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania sytuacji edukacyjnych kształtujących postawy aktywności, twórczego rozwiązywania problemów oraz kreatywności, których to umiejętności tak bardzo potrzebuje współczesna polska szkoła (przedmioty: projektowanie zajęć aktywizujących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, warsztaty kreatywności, organizacja przestrzeni edukacyjnej, rozwijanie myślenia logiczno-matematycznego itp.). Będą rzetelnie przygotowani w kierunku samodzielnego rozwiązywania aktualnych problemów edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych nurtujących dzieci.

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x