skype wsh radom
rekrutacja online

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową!

Udostępnij

Wyższa Szkołą Handlowa w Radomiu zaprasza studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki,  poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. Jeśli podjęliście się trudu napisania dobrej, ciekawej pracy, która może swoim zakresem badań przyczynić się do rozwoju gospodarczego naszego miasta  –  Urząd Miejski w Radomiu przyjmuje prace do 30 czerwca!
1. Do konkursu mogą być zgłaszane  prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki,  poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w  Regulaminie konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”, stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 533/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
  • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • streszczenie pracy, w formie papierowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozwoju gospodarczego Radomia (nie powinno przekraczać 3-5 stron);
  • pełny tekst pracy w wersji elektronicznej (na dysku CD-ROM) w ogólnodostępnym formacie;
  • oświadczenie promotora oraz autora/autorów pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej licencji  niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu;
  • zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy.
TERMIN NABORU I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć  w zamkniętej kopercie osobiście w terminie od  01.06.2019r. do  30.06.2019r. w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, 26-602 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres:
Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
ul. Żeromskiego 53
26-602 Radom
Dopisek na kopercie:  „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Wnioski złożone przed terminem ogłoszenia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje o zasadach konkursu i niezbędne formularze dostępne są na stronie http://www.investinradom.pl/page/9,ogloszenia.html?id=338
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x