skype wsh radom
rekrutacja online

Konferencja Naukowa – Nowe substancje psychoaktywne

Udostępnij

W dniu 9 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się Konferencja Naukowa na temat: Nowe substancje psychoaktywne: narkotyki, dopalacze i leki OTC Przestępczość w środowisku lokalnym – wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów z placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno – pedagogicznych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, policji i organizacji użyteczności publicznej. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele samorządów gmin i powiatów oraz studenci i uczniowie z regionu radomskiego.

Konferencja podzielona była na dwa panele. W panelu pierwszym, dotyczącym nowych form uzależnień, głównym prelegentem był Pan Profesor Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie wychowania dzieci i młodzieży w aspekcie budowania skutecznego modelu profilaktyki uzależnień. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił praktycznym rozwiązaniom w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i dopalaczy. Wskazywał na znaczące różnice klasycznych narkotyków i nowych substancji uzależniających zagrażający człowiekowi.

Rozmiary zjawiska współczesnych uzależnień nakreśliła Pani mgr Agnieszka Taper – socjolog, pracownik CPS w Milejówku. Prelegentka wskazywała na fakt, iż pomimo licznych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, problemy uzależnień ciągle się poszerzają. Wzrasta liczba osób sięgających po narkotyki oraz ich podaż. To niezwykle niepokojące zjawiska, które stanowią wyzwanie dla współczesnej profilaktyki społecznej i wskazują na potrzebę organizowania nowych form terapii uzależnień.

W drugim panelu prelegenci skupili się na przedstawieniu wniosków z oceny skali i dynamiki przestępczości w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie garnizonu mazowieckiego. Pani mł. asp. Ewa Jaworska, asystent Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, omówiła kształtowanie się zjawiska przestępczości na przełomie ostatnich lat podkreślając, iż w roku 2018 przestępczość nieznacznie wzrosła. Pani podkom. Justyna Stanik – Rybak, specjalista Wydziału Prewencji zapoznała uczestników ze zjawiskiem przestępstw na tle nieporozumień rodzinnych i z przemocą w rodzinie, a następnie studentka WSH, Pani Anna Gruszka omówiła procedurę „Niebieskiej Karty”. Podczas konferencji poruszone zostały również takie problemy, jak bezpieczeństwo seniorów w kontekście oszustw popełnianych na osobach starszych na terenie podległym KWP (mł. asp. Karolina Nowocień, asystent Wydziału Prewencji KWP) oraz zaprezentowana została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako istotne i nowoczesne narzędzie komunikacji o zagrożeniach (podkom. Daniel Sokołowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP).

Kadra dydaktyczna i studenci WSH w Radomiu zaprezentowali również wyniki badań własnych, przeprowadzonych w ramach projektów badawczych, dotyczących  zagrożeń przestępczością na terenie miasta Radomia (dr Urszula Młodziejowska-Seredyn, Milena Kapciak) oraz przestępstw z nienawiści naruszających prawa człowieka (dr Zenon Romanek, Karol Kujawiak).

Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Centrum Polityki Społecznej i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, zaś ich partnerami: Centrum Profilaktyki Społecznej w Radomiu, Agencja Kreatywna Noble Brand oraz Bonum Humanum.

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x