skype wsh radom
rekrutacja online

Nowości i zmiany w US

Udostępnij

19 stycznia 2019 roku studenci WSH poznali nowe zasady, obowiązujących od 1 stycznia 2019r. zapisów ustawy na temat ubezpieczeń społecznych. Jednym z elementarnych obowiązków płatników składek jest naliczenie i opłacenie za ubezpieczonych składek na ubezpieczenie społeczne, składające się z ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. W sierpniu Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Według nowych przepisów, od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł. Zakład Ubezpieczeń społecznych rozróżnia 2 grupy ubezpieczonych. Pierwszą z nich stanowią osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem,
  w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Za miesiące styczeń – grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne dla wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 131,76 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54,00 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 16,54 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Drugą grupę stanowią osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Warsztat zorganizowało Biuro Kariery Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Dziękujemy studentom za udział w spotkaniu!

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x