skype wsh radom
rekrutacja online

Prawa człowieka a mowa nienawiści

Udostępnij

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się młodzieżowa debata z okazji 70-lecia uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pod hasłem „Prawa człowieka narzędziem walki z radykalizacją życia społecznego i mową nienawiści”.

 

Celem debaty było między innymi zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji różnorodności i wskazanie najczęstszych źródeł przestępstw popełnianych z pobudek nienawistnych, upodmiotowienie potencjalnych ofiar nietolerancji, wzmocnienie świadomości i wrażliwości osób sprzeciwiających się tym zjawiskom, jak również propagowanie postaw, zachowań oraz standardów ochrony prawnej związanych z ograniczaniem przestępczości motywowanej nienawiścią oraz naruszania godności człowieka z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych.

W inaugurującym debatę wystąpieniu Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. dr Zenon Romanek – wykładowca WSH w Radomiu, omówił na wstępie najistotniejsze aspekty Deklaracji Praw Człowieka oraz system ochrony praw człowieka (powszechny, regionalny, wewnątrzkrajowy oraz pozarządowy). Podkreślił, iż prawa człowieka wywodzą się z godności człowieka i że ma je każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, czy status społeczny. Jednak jego godność osobista zależy wyłącznie od nas samych i ma ścisły związek z naszym honorem.

W swoim wystąpieniu zaznaczył również, że państwo ma prawo ograniczać człowiekowi jego prawa, jednak musi się wówczas kierować szczególnymi względami, regulacjami ustawowymi, a sam obywatel, czując się pokrzywdzonym, ma prawo odwołania się między innymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Następnie zaakcentował rolę praw człowieka w przeciwdziałaniu zjawisku nienawiści.

W kolejnym wystąpieniu psycholog policyjny, Pani mgr Dominika Gruszka, przedstawiła aspekty psychologiczne sprawcy oraz proces wspierania ofiary przestępstwa z nienawiści. Zobrazowała możliwe konsekwencje psychiczne ofiar oraz jakimi mechanizmami obronnymi może dysponować potencjalna ofiara przestępstwa.

Następnie mł. insp. Agnieszka Guza, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP, omówiła działania profilaktyczne wzmacniające proces eliminowania wszelkich form nienawiści z przestrzeni publicznej. W swoim wystąpieniu skupiła się między innymi na mowie nienawiści – kogo ona dotyczy – wnioskując, że tak naprawdę dotyczy ona niemalże całego społeczeństwa. Przedstawiła niektóre wnioski z raportu Rzecznika Praw Człowieka, z którego wynika , iż ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści, z czego aż 68% w miejscach publicznych. Wśród osób, przeciw którym skierowana jest agresja, dorośli najczęściej wskazują, że są to uchodźcy, natomiast młodzież, że są to osoby z odmienną orientacją seksualną.

Pani Inspektor podkreśliła, że w ostatnich latach spadła wrażliwość młodzieży na mowę nienawiści i coraz mniejszy odsetek młodzieży uznaje wypowiedzi skierowane przeciw mniejszościom za obraźliwe. Można zatem stwierdzić, że przemoc staje się coraz bardziej społecznie akceptowalna.

W debacie uczestniczyło ponad 200 osób spośród młodzieży szkolnej, w szczególności klas mundurowych ze szkół ponadpodstawowych z Radomia i okolic,  ponadto młodzież akademicka, pedagodzy szkolni i nauczyciele oraz funkcjonariusze policji Garnizonu Mazowieckiego, realizujący prospołeczną misję o charakterze profilaktyczno – prewencyjnym.

Organizatorami debaty była Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x