skype wsh radom
rekrutacja online

Prawa człowieka a mowa nienawiści – debata!

 Z okazji 70-lecia uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniu 11 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbędzie się młodzieżowa debata pod hasłem „Prawa człowieka narzędziem walki z radykalizacją życia społecznego i mową nienawiści”.

W grudniu 2018 r. przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  uważana za fundament praw człowieka. 10 grudnia 1948 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło uroczyście Deklarację „jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy”.

Deklaracja jest źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Ma ona znaczący wpływ na takie kwestie jak: zwalczanie niesprawiedliwości, rozwiązywanie konfliktów i problemów społeczeństw doświadczających represji, czy wysiłki na rzecz zapewnienia powszechnego poszanowania praw człowieka.

Pomimo tak wielu czynionych zabiegów w myśl powyższej deklaracji, nadal w  wielu społecznościach, czy grupach nieformalnych panuje przekonanie, że ludzie dzielą się na takich, których życie jest cenne, i takich, których jest bezwartościowe. W wielu przypadkach bierni obserwatorzy nie odczuwają potrzeby reagowania na rozgrywającą się dookoła przemoc i szerzące się zło. Tragedia dotyczyć może całych narodów (np. Tutsi i Hutu) lub lokalnych środowisk – pojedynczych osób.

Celem debaty jest między innymi zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji różnorodności i wskazanie najczęstszych źródeł przestępstw popełnianych z pobudek nienawistnych, upodmiotowienie potencjalnych ofiar nietolerancji, wzmocnienie świadomości i wrażliwości osób sprzeciwiających się tym zjawiskom, jak również propagowanie postaw, zachowań oraz standardów ochrony prawnej związanych z ograniczaniem przestępczości motywowanej nienawiścią oraz naruszania godności człowieka z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, albo bezwyznaniowości, czy też innych przyczyn wynikających w szczególności z cech niezbywalnych (trwałych) – community policing.

Organizatorzy debaty – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – zapraszają w szczególności młodzież szkolną i akademicką, pragnącej poszerzyć swoją wiedzę z powyższej tematyki, pedagogów i nauczycieli oraz członków lokalnych wspólnot samorządowych, jak również funkcjonariuszy służb mundurowych, realizujących prospołeczną misję o charakterze profilaktyczno – prewencyjnym.

Miejsce debaty – Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Traugutta 61A, sala Audytorium Primum, godz. 10.00

AGENDA WYDARZENIA

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x