skype wsh radom
rekrutacja online

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSH!

Udostępnij

W dniu 13 listopada 2018 roku, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu zainaugurowano Światowy Tydzień Gospodarczy, obchodzony w naszym mieście już po raz jedenasty. W realizacji tegorocznej edycji wzięły udział: Urząd Miasta Radomia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Radomska Strefa Gospodarcza.

Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości rozpoczęły się wspólną konferencją prasową z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Przedsiębiorców Regionu Radomskiego, Przedstawicieli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Organizatorów ŚTP w Radomiu oraz mediów. Ze strony Władz Miasta, głos zabrał Wiceprezydent Jerzy Zawodnik, wskazując na różne aspekty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na terenie miasta i regiony radomskiego. W sposób szczególny podkreślono fakt, iż klimat społeczno- prawny dla otwierania własnej działalności gospodarczej w Radomiu jest sprzyjający nowym inicjatywom gospodarczym. Z kolej Zbigniew Skalik, Prezes Firmy Elmar, zwracał uwagę na brak przygotowania kadry pracowniczej. Wspomniany problem dotyczy zwłaszcza branży metalowej ale nie tylko. Wielu absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych nie jest przygotowanych do pracy. Absolwentom brakuje nie tyle wiedzy, co kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Potwierdził to stanowisko Profesor Wojciech Wiszniewski, ekspert WSH w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości. Pan Profesor zwracał uwagę na niewystarczające finansowanie uczelni wyższych oraz brak inwestycji w infrastrukturę wielu polskich uczelni. Wspomniane problemy przekładają się bezpośrednio na wyposażenie pracowni, warsztatów, laboratoriów i sal ćwiczeniowych. W tej sytuacji nie tylko trudno konkurować z uczelniami światowymi ale przede wszystkim kształcić profesjonalnych, przygotowanych do pracy absolwentów. W dalszej części konferencji głos zabrała Pani Anna Szczygielska, reprezentująca firmę KOMBUD S. A. Wskazywała na dużą dynamikę rynku pracy, na fakt, iż brakuje pracowników w wielu zawodach. Zwracała również uwagę, że pracownicy powinni być wyposażeni nie tylko w kompetencje twarde, ale też i miękkie, niezwykle ważne dla pracy zespołowej i projektowej.

Po serii pytań od dziennikarzy, przeprowadzonych wywiadach i krótkiej kuluarowej wymianie doświadczeń uczestników spotkania, rozpoczęła się publiczna debata w Auli WSH, Auditorium Primum. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska gospodarczego, władze samorządowe, studenci radomskich uczelni, uczniowie radomskich szkół oraz mieszkańcy Radomia. Debata oscylowała wokół problemów związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw, otwartością radomskich firm na światowe rynki, zawodami przyszłości oraz wsparciem dla nowych przedsiębiorstw i zakładaniem własne działalności gospodarczej. Debatę prowadzili Andrzej Drachal i Anna Słopiecka. Po zakończeniu serii zaplanowanych pytań dotyczących wyżej wymienionych obszarów, rozpoczęła się dyskusja publicznością. Młodzi ludzie, zgromadzeni na auli, zainteresowani byli głównie sposobami na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W wypowiedziach uczestników panelu szukali inspiracji na własny rozwój zawodowy, podjęcie decyzji o wyborze studiów, kierunku rozwoju swojego życia zawodowego i samorealizacji. Debata otworzyła cykl przedsięwzięć zorganizowanych w WSH oraz na terenie miasta w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 W kolejnym dniu – 14 listopada wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w konferencji poświęconej skutecznym technikom wsparcia sprzedaży. W wydarzeniu brało udział ponad 200 osób z różnych środowisk, jednak przede wszystkim z branży organizującej sprzedaż różnych produktów. Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami z zakresu budowania relacji biznesowych i motywacji pracowników, z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i metodami ich wykorzystania w celu podnoszenia efektywności działań handlowych. Poszczególni prelegenci przekonywali uczestników, iż w dobie problemów z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, współczesne dedykowane rozwiązania stają się wybawieniem dla przedsiębiorstw, zaś informatyzacja automatyzuje wiele procesów biznesowych i pozwala skupić się pracownikom na efektywnym realizowaniu zadań wnoszących największą wartość dodaną.

Przedsiębiorca i zarazem właściciel firmy MASTERDEV – Pan Rafał Łęcki tłumaczył jak zwiększyć wydajność sprzedaży w firmie dzięki systemowi CRM, właściciel firmy AMER – Pan Daniel Gębura przedstawił webowe rozwiązania on-line w budowaniu relacji biznesowych, dr hab. Aleksander Lotko – prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiuzwrócił uwagę na relacje pomiędzy jakością usług, a lojalnością klientów w środowisku Internetowym. Następnie ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, trener, mówca motywacyjny – Michał Nowakowski – zaprezentował tzw. Open badges jako sposób na zwiększenie motywacji pracowników. Na koniec Pan Karol Froń – CEO Contact Center One Sp. z o.o., Mentalista Sprzedaży, autor 3 książek, Ekspert Cold Calling prezentował ideę nowoczesnego cold calling – jak robić to prosto i skutecznie. Na zakończenie wywiązała się ożywiona dyskusja, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia (15 listopada), przeprowadzony został wykład otwarty przez Pana Pawła Zarzyckiego na temat Jak innowacje zmieniają świat i jakie wyzwania stawiają przed przedsiębiorcą Wykład poprowadził Radomianin, absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie zaczęła się jego przygoda z programowaniem, robotyką i sztuczną inteligencją. Obecnie zarządza kolejnym start-upem, SmartLife System i innymi, zmieniającymi rzeczywistość projektami. Obecnie są to roboty kognitywne dla dzieci, mające twórczo rozwijać potencjał dziecka i stymulować jego rozwój poprzez wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii, głównie AI, czyli sztucznej inteligencji. W 2108 roku Paweł Zarzycki znalazł się w ścisłym finale Global Impact Challenge ze swoim projektem robota zabawki o imieniu Kodi.

Jeszcze tego samego dnia w WSH odbyły się warsztaty Google na temat Internetowe rewolucje, podczas których przedstawiciele googli uświadamiali zebranych w jaki sposób powinna działać strona Internetowa firmy, aby pozwolić się właściwie odnaleźć poszukującym, być dostępnym dla użytkowników lokalnych i mobilnych, w jaki sposób przyspieszyć sprawność wyszukiwania, jak zdobyć zainteresowanych w sieci, jak również gdzie zdobywać wiedzę na powyższe tematy.

Ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w WSH w Radomiu była debata zorganizowana w dniu 17 listopada na temat „Przedsiębiorczość pracowników stymulantą rozwoju przedsiębiorstwa”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele następujących organizacji:

  • Pani Jolanta Pilecka – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich,

Precision Machine Parts Poland sp. z o.o.

  • Pani Izabela Mikulska-Pysiak – Branch Manager Randstad Polska sp. z o.o.
  • Pan Paweł Zawadzki – Członek Zarządu IVM sp. z o.o.
  • Pan Jarosław Szewczyk – Prezes Zarządu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o.

Debatę otworzyła Pani dr Magdalena Płotczyk – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji powitaniem gości, a następnie wygłosiła prelekcję na temat rozwoju przedsiębiorczości w nawiązaniu do obchodzonego w dniach 12-18.11.2018 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie słuchaczom uczelni oraz przybyłym gościom znaczenia kreowania przedsiębiorczych postaw pracowników we współczesnym zarządzaniu. Dodatkowo zaakcentowany został obszar doboru kompetencji do organizacji działających w określonych branżach w zarządzaniu zarówno w MMiŚP jak i firmach międzynarodowych.

Wymiana poglądów osób zarządzających organizacjami odnoszącymi duże sukcesy na współczesnym rynku winna wpłynąć pozytywnie na kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Założone rozważania w pięciu obszarach tematycznych zostały w pełni zobrazowane i przedyskutowane, tj.:

– współczesne wymagania rynkowe dotyczące funkcjonowania organizacji.

– współczesny rynek pracy – dylematy organizacji.

– działania organizacji w zakresie kreowania przedsiębiorczych postaw.

– związek przedsiębiorczości z innowacjami.

– perspektywy potrzeb rozwoju kompetencji pracownika.

Przedstawiciele organizacji podkreślali współczesne problemy ogólnego zarządzania organizacją oraz zarzadzania zasobami ludzkimi. Wskazywali kierunki rozwoju przedsiębiorczych postaw wśród pracowników w oparciu o własne doświadczenia w zarządzaniu organizacją oraz ich wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Wynikiem dyskusji jest pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych związanych z rozwojem zarządzania współczesnymi organizacjami na konkurencyjnym rynku zwłaszcza aspektów: ekonomicznych, zarządczych, prawnych, administracyjnych, społecznych, psychologicznych i etycznych, w obliczu zarządzania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. studenci, uczniowie szkół średnich, przedstawiciele środowisk naukowych, a także przedstawiciele lokalnej społeczności.

Debatę prowadziła dr Iwona Kurkiewicz – wykładowca WSH w Radomiu.

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x