skype wsh radom
rekrutacja online

100-lecie Polskiej Polityki Społecznej

Udostępnij

W dniu 9 listopada 2018 roku odbyła się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu Konferencja Naukowa nt. Czerpiąc z przeszłości zmieniamy teraźniejszość. Konferencja została zorganizowana w 100 – lecie Polskiej Polityki Społecznej. Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Konferencję patronatem honorowym objęła Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

W sesji plenarnej referat pod tytułem, 100 lat polityki społecznej w Polsce. Od przeszłości do przyszłości, wygłosił dr hab. Mirosław Grewieński, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor wskazał na socjalny wymiar polityki społecznej jej związek z ekonomią społeczną. Wskazał, że polityka społeczna, jest nie tylko dziedziną nauki, ale, a może przede wszystkim, działalnością praktyczną. Głos zabrała także Pani Wiceminister dr Elżbieta Bojanowska, wygłaszając referat na temat, Zmieniamy teraźniejszość. Programy socjalne. W swoim wystąpieniu omówiła realizowane obecnie przez rząd programy socjalne w Polsce. Autorka zwróciła uwagę zwłaszcza na fakt, iż pomoc społeczna zmierza do usamodzielnienia osób i rodzin. W tym kontekście nie jest to pomoc bezwarunkowa i ubezwłasnowolniająca. Po sesji plenarnej odbyły się trzy panele dyskusyjne: Pierwszy panel, z udziałem dwóch wiceprezydentów Radomia, Krzysztofa Gajewskiego i Jerzego Zawodnika, ukazał podmiotowy i aktywny wymiar lokalnej polityki społecznej w naszym mieście. Podkreślono zmiany, jakie dokonały się w regionie radomskim na przestrzeni ostatniej dekady w obszarze pomocy społecznej. Kontynuacją naukowej refleksji na temat przemian i ciągłej profesjonalizacji pomocy społecznej, był panel drugi.
Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji zajmujących się kreowaniem polityki społecznej w wymiarze lokalnym. Głos zabrali: Józef Bakuła, dyrektor PUP w Radomiu, Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu i Elwira Skoczek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki społecznej UM w Radomiu. W panelu trzecim, wystąpili przedstawiciele Organizacji Trzeciego Sektora, działających na terenie Radomia. W dyskusji udział wzięli: ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, Monika Dudek, prezes Stowarzyszenia Nowe Perspektywy, Krzysztof Łyżwiński, prezes Stowarzyszenia Budujemy Przystań, oraz Katarzyna Ziętek, prezes Stowarzyszenia Karuzela. Prelegenci podkreślali, iż działania ich organizacji świadczą o społecznym zaangażowaniu mieszkańców Radomia w pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Jest to również, co podkreślono w dyskusji, przejaw dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego w regionie Radomia.
Konferencję zakończyła dyskusja uczestników debaty z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami różnych środowisk społecznych, mieszkańców Radomia i studentami radomskich uczelni. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń praktyków pomocy społecznej z beneficjentami i pracownikami nauki, badającymi obszar polityki społecznej w Polsce. Konferencja wpisała się w obchody 100 lecia Polskiej Polityki Społecznej, oddając hołd jej twórcom, teoretykom i praktykom pracy socjalnej. Wiele też stawianych w ramach dyskusji panelowych, stanie się inspiracją do dalszych zmian i przeobrażeń w przyszłości pracy socjalnej, która wydaje się zmierzać w dwóch kierunkach: pluralizmowi usług społecznych i coraz większej ich profesjonalizacji. Decentralizacja i wielosektorowość w polskiej polityce społecznej to główne tendencje tworzące socjalny wymiar Europy XXI wieku.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x