skype wsh radom
rekrutacja online

Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwa

Udostępnij

W dniu 26 września 2017 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem: „Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie”. Celem konferencji była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec istniejących problemów bezpieczeństwa, w tym zaprezentowanie najnowszych wyników przeprowadzonych w obszarze bezpieczeństwa badań naukowych oraz dyskusja nad znaczeniem wielowątkowych procesów wynikających ze zmian prawnych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i administracyjno-prawnych w świecie.

W ramach Konferencji odbyła  się główna sesja plenarna oraz dziewięć paneli tematycznych odbywających się równolegle, dotyczących bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa prawnego, bezpieczeństwa informatycznego oraz terroryzmu i zarządzania.. Zamiarem organizatorów było nadanie wydarzeniu charakteru międzynarodowego w celu zacieśnienia współpracy w środowisku naukowym. Zamiarem organizatorów było także aby międzynarodowy wymiar konferencji zapoczątkował szeroką wymianę zespołowego i indywidualnego dorobku naukowego zarówno w obszarach teoretycznych jak i praktycznych, związanych z bezpieczeństwem.

Konferencję otworzyła prorektor ds. dydaktyki i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu doc. dr Ewa Jasiuk, podkreślając aktualność podejmowanej problematyki i tempa zmian jakie w zakresie bezpieczeństwa zachodzą we współczesnym świecie. Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła, który wspólnie z Panią Prorektor poprowadzili sesję plenarną. Sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Pana dr hab. prof. AhwP Andrzeja Nawrockiego z Akademii Humanistycznej w Pułtusku poświęcone  osobom z zaburzeniami psychicznymi jako przedmiot i jako podmiot troski o bezpieczeństwo publiczne. Oprócz prelegentów z kraju podczas sesji plenarnej wystąpienia mieli przedstawiciele uczelni partnerskiej – Wschodnioeuropejskiego Narodowego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Referat w języku angielskim nt. Cybersecurity as a part of state protection wygłosił doc. Ph.D, Anton Demchuk, oraz w języku polskim Pan doc. Ph.D, Jurij Hofman  nt. Zagrożenia interesów narodowych wypływające ze środowiska religijne.  W sesji plenarnej wygłoszone referaty podkreślały interdyscyplinarny charakter konferencji albowiem wystąpienia dotyczące problemów bezpieczeństwa mieli przedstawiciele pedagogiki, prawa, nauk o bezpieczeństwie, zarządzania, psychologii. Pierwszy panel nt. Bezpieczeństwo finansowe poprowadził Pan dr Piotr Chojnacki i oprócz wystąpień pracowników naukowych swoje wystąpienia mieli także studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Kolejny panel poświęcony został bezpieczeństwu energetycznemu. Punktem wyjścia stał się referat doktora Zbigniewa Kobylińskiego z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, w Józefowie z Wydziału Nauk Społecznych nt. Bezpieczeństwo kosmiczne – rzecz o zagrożeniach płynących z bliskiego kosmosu dla systemów energetycznych i informacyjnych na Ziemi. Trzeci i czwarty panel dotyczył bezpieczeństwa społecznego i został poprowadzony przez prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Słomkę wspólnie z Panią  doktor Agnieszką Sadowską oraz przez Pana doktora Pawła Kowalskiego.  Kolejny piaty panel nt. bezpieczeństwa informatycznego zawierał wystąpienia oscylujące wokół m.in. zagadnień dotyczących społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa w Internecie itd. Natomiast szósty i siódmy panel to panel gromadzący przedstawicieli nauk prawnych z Polski Ukrainy i Białorusi. Panel ósmy w całości został poświecony terroryzmowi. Konferencje zamykał panel omawiający zagadnienia zarządzania w aspekcie bezpieczeństwa.

W zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w partnerstwie z Wschodnioeuropejskim Narodowym uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku konferencji wzięło udział ponad stu prelegentów z następujących ośrodków akademickich w kraju: Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach,  Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, w Józefowie, Uniwersytet uPedagogicznego w Krakowie), Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej., Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Uniwersytet uŁódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku., Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Sztuki Wojennej, Akademii Pedagogicznej w Warszawie a także następujących instytucji: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Conviventia, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki.

Konferencja stała się cennym forum wymiany poglądów i doświadczeń osób reprezentujących różne branże, zarówno praktyków jak i teoretyków.

Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwa Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwa Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwa

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x