skype wsh radom
rekrutacja online

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Udostępnij

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się konferencja międzynarodowa na temat „Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie – patriotyzm czy ksenofobia”. Konferencja zorganizowana została przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu przy współudziale z uczelniami zagranicznymi z Litwy – Utenos Kolegija i Kauno Kolegija oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy Lesya Ukrainka w Łucku.  Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski. Oprócz środowiska naukowego, w konferencji udział wzięły służby mundurowe (przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej), uczniowie szkół średnich oraz mieszkańcy Radomia. W konferencji wzięło udział łącznie 61 prelegentów z uczelni polskich i zagranicznych między innymi z:

 • Utenos Kolegija,
 • Kauno Kolegija,
 • Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki,
 • Mińskiego Uniwersytetu Innowacyjnego
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
 • Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Konferencję rozpoczęła dwuczęściowa sesja plenarna, podczas której poruszono między innymi:

 • stosunek Polaków do Święta Niepodległości, obchodzenia świąt państwowych i narodowych oraz do historii Polski,
 • problemy niepodległościowe kraju Basków, co było szczególnie interesujące z uwagi na wydarzenia z dnia 7 kwietnia 2017, kiedy to baskijska organizacja separatystyczna ETA zakończyła ostatecznie proces rozbrojenia swojej organizacji,
 • aspekty prawne mniejszości narodowych Ukrainy w obszarze kompetencji administracji publicznej,
 • etnocentryzm kulturowy w Hiszpanii na przykładzie Katalonii i Andaluzji,
 • radykalizm w wybranych krajach Unii Europejskiej, jego przyczyny i perspektywy na przyszłość,
 • problemy zachowania białoruskiego języka ojczystego przez naród białoruski,
 • Zapewnienie równych praw i możliwości mniejszości narodowych Litwy związanych ze stosunkiem pracy,
 • dobór narzędzi służących wychowaniu polskiej młodzieży w patriotyzmie.

Po zakończeniu obrad plenarnych zorganizowana została wymiana poglądów i dyskusja w panelach równoległych, podczas których poruszano problemy w obszarach:

 • przesłanki pedagogiczno-psychologiczne kształtowania postaw społecznych,
 • przejawy nacjonalizmu w Europie,
 • uwarunkowania prawne związane z działalnością ruchów narodowych.

Powyższe obrady prowadzone były w trzech panelach z udziałem nauczycieli akademickich oraz dwóch panelach studenckich, w których swoje wyniki badań prezentowali studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz słuchacze innych szkół wyższych.

Równolegle z sesją plenarną przeprowadzono debatę ze studentami polskimi i zagranicznymi, podczas której studenci prezentowali swoje stanowiska na temat kluczowych problemów związanych nietolerancją, zjawiskiem ksenofobii, patriotyzmem, poglądami przedstawicieli ruchów narodowościowych.

Konferencja była okazją między innymi do przedyskutowania aktualnych problemów mniejszości narodowych w różnych państwach Europy i w Polsce. Podjęcia dyskusji nad współczesnymi postawami niektórych grup społecznych w kontekście migracji ludności, zjawiska multikulturalizmu,  narastającej ksenofobii i etnocentryzmu.

Z prezentowanych w referatach poglądów można wywnioskować, że kryzys migracyjny w Europie wpływa na zmiany postrzegania wartości przez Europejczyków w wielu aspektach. Wypływa z tego jednoznaczny wniosek, że potrzebny jest dialog na rzecz integracji społeczeństw, wzajemna znajomość różnic kulturowych w celu podjęcia wysiłku w obszarze  minimalizowania tych różnic. Widać też potrzebę poszukiwania wartości uniwersalnych, a także ustalania ścisłych standardów demokracji.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x