skype wsh radom
rekrutacja online

Standardy przygotowania pracy dyplomowej

Udostępnij

W dniu 11 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyły się warsztaty szkoleniowej w zakresie metod i technik doskonalenia jakości prac dyplomowych. Warsztaty dedykowane były studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia realizującym seminaria dyplomowe.

Część teoretyczną warsztatów rozpoczęto wykładem na temat jakościowych uwarunkowań edukacji w społeczeństwie sieci, w którym prelegent odniósł się do współczesnych oczekiwań w stosunku do społeczeństwa będącego beneficjentem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Warsztaty były okazją dla studentów między innymi do uporządkowania terminologii z zakresu metodologii badań, stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych, ale przede wszystkim zostały szczegółowo omówione funkcje oraz kryteria prac dyplomowych. Dużo uwagi poświęcono etapom przygotowania prac, w tym powiązania części teoretycznej z prowadzonymi badaniami własnymi studentów. Wypracowano również kryteria oceny prac magisterskich w obszarze nauk społecznych realizowanych w WSH w Radomiu. W dalszej części omówione zostały standardy przygotowania prac dyplomowych, procedury ich składania oraz zasady oceny samodzielności realizacji prac, w tym procedury antyplagiatowe. W części dyskusyjnej omówione zostały najczęściej popełniane błędy przez studentów oraz dokonano pewnych uszczegółowień związanych z układem i zawartością prac dyplomowych. Zaakcentowano również potrzebę opracowania sformalizowanego arkusza opinii pracy, jak również zapoznawania studentów z sylwetkami promotorów, co w znacznym stopniu może być pomocne w dokonywaniu wyboru grup seminaryjnych w odniesieniu do zainteresowań studenta określonym obszarem badań.

Warsztaty były okazją do kształtowania świadomości studentów w zakresie ważnej roli prowadzonych seminariów dyplomowych, ale przede wszystkim istotnej funkcji prac dyplomowych w procesie dydaktycznym na poziomie studiów I i II stopnia.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x