skype wsh radom
rekrutacja online

Legalizacja pobytu i zatrudnienia w Polsce

Udostępnij

Obywatele Ukrainy, podejmujący pracę na terytorium Polski co do zasady powinni posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Przepisy przewidują jednak wiele wyjątków od tej zasady. O wyjątkach tych, jak i o krokach dotyczących warunków legalizacji zatrudnienia wspomniała Pani Renata Ryś. ? Jednym z warunków legalnego zatrudnienia jest wysłanie przez pracodawcę zaproszenia do pracy na dane stanowisko dla konkretnej osoby?.

Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają  zezwolenie na pracę.  Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Sytuacje, w których cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, zostały wskazane m.in. w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. ?Od 1 stycznia 2017r. bez zezwolenia mogą pracować studenci studiów stacjonarnych, jak również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w okresie do 3 lat od jej ukończenia?- mówił Ryszard Kuś, pracownik Agencji zatrudnienia HSS Radom.

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy.

Spotkanie miało miejsce w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 13:15 w Auditorium Primum przy ul. Traugutta 61a.

IMG_7005 IMG_6999 IMG_7007(1)
IMG_7010 IMG_6995 IMG_7003

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x