skype wsh radom
rekrutacja online

Konferencja – Wolontariat wyzwaniem ponowoczesności czyli o wychowaniu ku ,,cywilizacji miłości??

Udostępnij

Studencka Organizacja „Wolontariat” Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zorganizowała debatę pt.  ,,Wolontariat wyzwaniem ponowoczesności, czyli o wychowaniu ku ,,cywilizacji miłości?? w ramach Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej poświęconej współczesnej problematyce wolontariatu. Spotkanie odbyło się w dniu 13 maja 2016 r. w  gmachu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7A według następującego harmonogramu:

 

SESJA PLENARNA, AULA 1

 Prowadzący sesję: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Adamczyk, dr Agnieszka Sadowska

 10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji – doc. dr Elżbieta Kielska ? Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Agnieszka Deja ? Przewodnicząca Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat?? w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu

10.15 – 10.30 – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Adamczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat jako narzędzie wsparcia społecznego – ku budowaniu „cywilizacji miłości

10.30 ? 10.45 – dr hab. Monika Gabryś ? Sławińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filantropia w czasach próby ? casus ,,Tygodnika Ilustrowanego??

10.45 – 11.00 – ks. prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wychowanie ludzi młodych do postaw bezinteresowności na przykładzie działalności portalu wrodzinie.pl

11.00 – 11.15 – dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

,,Nikt nie jest dobry w samotności?- wolontariat wobec osamotnienia człowieka

11.15 – 11.25 – Tomasz Chowaniec, Łukasz Chowaniec, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

O miłosierdziu nie tylko w Roku Miłosierdzia

11.25 – 11.35 – mgr Anna Sałacińska,  Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu

Wolontariat hospicyjny ? droga pełna poświęcenia i radości

11.35 – 11.45Joanna Kunowska, Aneta Wojdat , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat moja codzienność

11.45 – 11.55 –  dr Agnieszka Sadowska,  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wychowanie ku „cywilizacji miłości” poprzez działalność wolontarystyczną studentów

11.55 – 12.05 – dr Michał Soćko, Kancelaria Radcy Prawnego w Łukowie

Wolontariat a niektóre inne formy nieodpłatnego świadczenia pracy

12.05- 12.15mgr   Urszula  Król,    Uniwersytet   Technologiczno  –   Humanistyczny   im.  K.  Pułaskiego w Radomiu

Ekonomia społeczna a wolontariat –  aspekty korzystania ze wsparcia wolontariuszy w podmiotach ekonomii społecznej

12.15 – 12.25 ? mgr Ewelina Markowska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny  im. K. Pułaskiego w Radomiu

Zarządzanie ekonomią społeczną poprzez tworzenie strategii jej rozwoju z uwzględnieniem problemów wolontariatu

12.25 – 12.35 ? mgr   Paweł  Śwital,   Uniwersytet  Technologiczno   –  Humanistyczny   im.  K.   Pułaskiego w Radomiu

Wolontariat na rzecz organów administracji publicznej

12.35 – 13.00- Przerwa kawowa

 

 I Panel, sala A-2

WYCHOWAWCZA ROLA WOLONTARIATU

Prowadzący panel: mgr Anna Sałacińska, Ewa Trzaska

13.00 ? 13.10 – Magdalena Czajka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

 Idea wolontariatu w kontekście współczesnego wychowania

13.10 ? 13.20 – Wioletta Langa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat a wychowanie współczesnego człowieka

13.20 ? 13.30 – Justyna Słomka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wychowanie poprzez wolontariat

13.30 ? 13.40 – Izabela Marzec, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Edukacja przez wolontariat

13.40 ? 13.50 – Ewa Trzaska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Wolontariat w działalności prospołecznej pedagoga

13.50 ? 14.00 – Aneta Chołuj, Agata Fiołna, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Idea wolontariatu ? drogowskazem dla najmłodszych do samorealizacji

14.00 ? 14.10 – Angelika Lisowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat drogą budowania wspólnoty między ludźmi

14.10 ? 14.20 – Agnieszka Zasada Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Wolontariat ? siła, która łączy pokolenia

14.20 ? 14.30 – Ewa Wojciechowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Wolontariat łączy pokolenia

14.30 ? 14.40 – Renata Dębska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat ? dobro, które powraca

14.40 ? 14.50 – Renata Sałek , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat – moda czy potrzeba ?

14.50 ? 15.00 – Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat potrzebą serca

15.00 ? 15.10 – Marzena Sieroń,  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Wolontariat ? pomoc, która daje radość

  

II Panel, sala A-1

SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY WOLONTARIATU

Prowadzący panel: mgr   Urszula  Król, Agnieszka Deja

13.00 ? 13.10 – Elżbieta Deska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Polskie organizacje pozarządowe, opierające się na wolontariacie

13.10 ? 13.20 – Aneta Myszka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Ujęcie społeczno-prawne wolontariatu w Polsce

13.20 ? 13.30 ? Sylwia Wójcik, Uniwersytet  Technologiczno  –  Humanistyczny   im.  K. Pułaskiego w  Radomiu

Status  prawny  wolontariusza  w  świetle  znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów normatywnych

13.30 ? 13.40 – Ewa Lisowska ? Giera, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

Status prawny wolontariusza w świetle ustawy oraz innych aktów normatywnych

13.40 ? 13.50 – Katarzyna Dudek-Demidowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Zamiejscowy w Mielcu

Klub Młodych Liderów – znaczenie wolontariatu młodzieży w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego

13.50 ? 14.00 – Beata Gola, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Zamiejscowy w Mielcu

Po co mi ten wolontariat?” – dlaczego decydujemy się być wolontariuszami

14.00 ? 14.10 – Agnieszka Deja, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat jako forma zdobywania doświadczeń zawodowych

14.10 ? 14.20 – Ewa Pejś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat osób niedostosowanych społecznie

14.20 ? 14.30 – Katarzyna Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Aktywność wolontariuszy w rejonach objętych działaniami wojennymi

14.30 ? 14.40 – Sylwia Węglińska, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny  im.    K. Pułaskiego w  Radomiu

Wolontariat kluczem do integracji

14.40 ? 14.50 – Beata Myśliwiec,  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wolontariat jako forma aktywności społecznej

14.50 ? 15.00 – Anna Skorupa, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Społeczeństwo w XXI wieku a wolontariat

  

Komitet naukowy konferencji

doc. dr Elżbieta Kielska ? Rektor WSH w Radomiu

prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj ? Kanclerz WSH w Radomiu

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Adamczyk ? Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Andrzej Gołębiowski ?  Rektor WSH im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

dr Agnieszka Sadowska ? opiekun naukowy Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat??

prof. nadzw. dr hab. Wanda Grelowska

prof. nadzw. dr hab. Stefan Radziszewski

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka

dr Marcin Bednarczyk

dr Paweł Nowak

dr Monika Mazur

 

Komitet organizacyjny konferencji

dr Agnieszka Sadowska – przewodniczący komitetu organizacyjnego

Agnieszka Deja – I zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

Wioletta Langa – II zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

Ewa Trzaska –  sekretarz

Aneta  Chołuj, Magdalena Czajka, Renata Dębska, Iwona Fajdek, Bogusław Firlej, Agata Fiołna, Joanna Kunowska, Irmina Kundys, Wioletta Langa, Katarzyna Miszczak, Beata Myśliwiec, Magdalena Niewadzi, Katarzyna Paduch, Ewa Pejś, Renata Sałek, Marzena Sieroń, Justyna Słomka, Agnieszka Szeląg, Ewa Wojciechowska, Aneta Wojdat,  Agnieszka Zasada

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x