skype wsh radom
rekrutacja online

Nowy kierunek na WSH – KRYMINOLOGIA !

Udostępnij

Z radością oznajmiamy, że Wyższa Szkoła Handlowa otwiera nowy kierunek studiów – KRYMINOLOGIA !

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pozytywną opinie PKA oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze DKN.ZNU.6022.263.3.2015/16.AN,  odnośnie akceptacji na utworzenie kierunku KRYMINOLOGIA.

Celem studiów na kierunku KRYMINOLOGIA  jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie badania etiologii przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości, przyczyn i różnych przejawów patologii społecznych. Studenci zapoznają się z metodami wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także z zagadnieniami dotyczącymi metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy dla osób pokrzywdzonych i krzywdzących. Podczas studiów poznają współczesne teorie kryminologiczne i ich oddziaływanie na społeczną rzeczywistość oraz uczą się wykorzystania zdobyczy nauki we własnej praktyce zawodowej i samorozwoju. Absolwenci posiadają kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne, służące rozwiązywaniu aktualnych problemów osób wchodzących na drogę przestępstwa i objęcia ich wsparciem.

Program kształcenia obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:
– prawo karne materialne
– postępowanie karne
– kryminologia porównawcza
– współczesne teorie kryminologiczne
– wiktymologia
– etiologia przestępczości
– metody badań kryminologicznych
– polityka kryminalna
– prewencja przestępczości
– patologie społeczne
– resocjalizacja

Absolwenci po tym kierunku studiów są przygotowani do pracy w administracji publicznej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz służbach bezpieczeństwa i porządku publicznego, takich jak straż graniczna, Biuro Ochrony Rządu, policja, służba więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centra Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp. Mogą również pracować w instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką i zwalczaniem przestępczości, pełnić funkcje:  kuratorów, mediatorów, obrońców praw człowieka, współpracować z fundacjami itp. Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w ubezpieczeniach, pionach operacyjnych organów ścigania, czy dziennikarstwie śledczym.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia studiów na nowym kierunku !

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x