skype wsh radom
rekrutacja online

Sympozjum naukowe – Wychowawcza rola wolontariatu w XXI w.

Udostępnij

Inicjatorami i głównymi organizatorami sympozjum byli studenci – wolontariusze Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat”. Celem sympozjum była wymiana doświadczeń i refleksji związanych z wychowawczą rolą wolontariatu młodych. Sympozjum naukowe nawiązywało do Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego 5 grudnia 1986 r. przez ONZ.

Dzień ten jest wyrazem  uznania dla pracy wolontariuszy na całym świecie, podziękowaniem za ich trud, czas i umiejętności na rzecz niesienia pomocy humanitarnej, medycznej, monitorowania przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. To wolontariusze swoim zaangażowaniem wpływają na zmianę jakości życia osób: niepełnosprawnych, bezdomnych, osieroconych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Do udziału w sympozjum zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele i wychowawców z regionu radomskiego. W spotkaniu wzięli udział także Radomianie zainteresowani tematyką wolontariatu. Sympozjum odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61a. Sesja poprowadzona została przez  prof. nadzw. dra hab. Dariusza Adamczyka i dr Agnieszkę Sadowską według harmonogramu:

11.30 – 11.40 – Uroczyste otwarcie sympozjum – doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
11.40 – 12.00 – mgr Grzegorz Gruca, Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Warszawa – Wolontariat w Polskiej Akcji Humanitarnej, a ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
12.00 – 12.20 – mgr Katarzyna Jaworska, Wiceprezes Fundacji Omega Pomagamy, Warszawa – Wychowawcza rola wolontariatu w działalności Fundacji Omega Pomagamy
12.20 – 12.30 – mgr Paweł Burczyk, aktor filmowy i teatralny, Warszawa – Wolontariat to radość dawania – moje doświadczenia wolontarickie (film autorski)
12.30 – 12.45 – ks. mgr Dariusz Kowalczyk, koordynator diecezji radomskiej Dzieło Nowego Tysiąclecia, Radom – Nowa wyobraźnia miłosierdzia inspiracją współczesnego wolontariatu
12.45 – 13.00 – ks. mgr Sławomir Matyga, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Serca dla Serc” w Jasionnie, ” Tyle sensu w moim życiu, ile jestem potrzebny”. Sprawdzanie siebie w działaniu, idee zamienione w sukces, czyli lepiej się spełniać, niż gnuśnieć
13.00 ? 13.15 – mgr Agnieszka Brzeska – Pająk, koordynatorka Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, regionalna koordynatorka Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki Fundacji Rozwoju Wolontariat, Radom – Wychowanie przez wolontariat w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka
13.15 – 13.30 – Joanna Kunowska, Prezes Stowarzyszenia „Podzielmy się uśmiechem, Radom -Wolontariat moja codzienna radość”
13.30 0 13.50 – dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, moderator dyskusji z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami sympozjum nt. Wychowawczej roli wolontariatu
w XXI wieku – wzniosła idea czy realna rzeczywistość?
13.50 – 14.00 – prof. nadzw. dr hab. Dariusz Adamczyk, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Podsumowanie i zakończenie sympozjum

Komitet naukowy sympozjum
doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
prof. dr hab. Dariusz Adamczyk – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Andrzej Gołębiowski – p.o. Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu
dr Agnieszka Sadowska – opiekun naukowy Studenckiej Organizacji ,,Wolontariat”
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Słomka
prof. nadzw. dr hab. Wanda Grelowska
dr Marcin Bednarczyk
dr Paweł Nowak

Komitet organizacyjny sympozjum
dr Agnieszka Sadowska – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Agnieszka Deja – I zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
Ewa Trzaska – sekretarz konferencji
mgr Aneta Brusik, Aneta Chołuj, Magdalena Czajka, Agata Fiołna, Klaudia Furmańska, Irmina Kundys, Wioletta Langa, Ewa Lisowska-Giera, Katarzyna Miszczak, Magdalena Niewadzi, Ewa Pejś, Renata Sałek, Ewa Wojciechowska, Aneta Wojda

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x