skype wsh radom
rekrutacja online

Bankowość i pośrednictwo finansowe

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność skoncentrowana jest na wielu aspektach funkcjonowania banków i środowiska związanego z sektorem bankowym.  Związana jest także z innymi obszarami działalności instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego. Gwarantujemy solidne podstawy teoretyczne zagadnień związanych z prawem bankowym, zasadami funkcjonowania systemu bankowego, zarządzaniem finansami i ryzykiem finansowo – inwestycyjnym. Szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, dotyczące oferty banków, operacji bankowych produktów bankowych. Zwracamy uwagę na problem pozyskiwania i dysponowania środków finansowych w obrębie przedsiębiorstwa i gospodarstw domowych. W ramach zajęć poruszana jest również tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków kapitałowo – finansowych. W procesie kształcenia uwzględniamy najnowsze trendy w zakresie funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego. Dla przykładu: bankowość elektroniczna, systemy bankowe, systemy rachunkowo – finansowe, innowacyjne usługi bankowe, bankowość inwestycyjna.  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu: przeprowadzania operacji i czynności bankowych, procedur bankowych, operacji finansowych, organizacji pracy banku, controllingu finansowego i rachunkowego, szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji giełd i obrotu papierami wartościowymi, wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości i współpracy z bankami, analizy międzynarodowych stosunków finansowych umiejętność założenia i prowadzenia własnej firmy i dbania o finanse własnego gospodarstwa domowego.

Obszary tematyczne

 • Organizacja i zarządzanie bankiem
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw
 • Controlling finansowy
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Usługi bankowe
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w banku
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • Pieniądz i systemy walutowe
 • Międzynarodowe stosunki finansowe

Perspektywy zawodowe:

Dla absolwentów twej specjalności otwierają się możliwości podjęcia pracy w wielu zawodach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem finansami. Proponowany program studiów obejmuje zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem finansowym, kontrolą finansową i rachunkowością. W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczne umiejętności zarządzania finansami w sektorze bankowym, spółkach finansowych i handlowych, firmach świadczących usługi kredytowe i innych przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym zarządzaniem finansami. Ukończenie studiów na tej specjalności umożliwia podjęcie pracy w charakterze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi. Nasz absolwent to wysokiej klasy specjalista z dziedziny bankowości, ekonomista dobrze zorientowany w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych. Jest osobą odpowiednio przygotowaną do zajmowania stanowisk w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji społecznych oraz administracji państwowej i samorządowej. Jako pracownik posiada umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych oraz sposobów jego ograniczania, wykazuje się przygotowaniem do samodzielnej pracy analitycznej oraz do pracy w zespole.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x